Ulla-Førre Næringsfond - Søknadsfrist 1.mai

Ulla-Førre næringsfond skal nyttast til tiltak som fremjer næringsliv og busetnad i Suldal kommune. Det vert gitt tilskot og lån frå fondet.

Ein kan søka midler til oppstart av ny verksemd eller til kompetansebyggjing i ei eksisterande.

Les meir på heimesida vår.

Søknad

Søknad sendast via elektronisk søknadsskjema,

Søknadsfrist er 1.mai

Torbjørn Guggedal
Kommunalsjef - Plan
E-post
Telefon 52 79 22 31
Mobil 404 06 312