Tiltak for å hindre spreiing av skrantesjuke (CWD) blant hjortevilt.

Sjølv om det pr. dags dato ikkje er registrert CWD i Suldal, vil kommunen oppmoda til ikkje å sette ut slikkestein og for til hjortedyr. Smitte spreier seg blant anna gjennom spytt, urin og avføring. Dermed kan dette bli potensielle spreieplassar for sjukdommen.

Ved observasjon av sjuke dyr der ein har mistanke om CWD, ta kontakt med kommunen.

Fann du det du leita etter?