Tilskotsmidlar for å legge til rette for friluftsliv

Tilskotsmidlar for å legge til rette for friluftsliv

Utlysing av tilskotsmidlar

No kan du søkje på tilskotsmidlar for å merka, skilta og elles legga til rette for gode turstiar og skiløyper rundt om i kommunen.

Hensikten er å stimulera til fysisk aktivitet for fastbuande, men òg for å gi gode tilbod til tilreisande. 

Frivillige- og ideelle organisasjonar og stiftingar, velforeiningar, grendeutval og «dugnadsgjengar» kan søkja om tilskot til sitt arbeid.

Bilde av mann og telt - Klikk for stort bileteDyraheio Jarle Lunde - Suldal Foto

Slik søkjer du

Du kan søkja via digitalt søknadsskjema.

I søknaden må du beskriva tiltaket med kostnadar og kor tiltaket er tenkt gjennomført. 

Søknadsfrist

  • 20.09.2023
     
Torill Telstad
Rådgiver
E-post
Telefon 99 40 34 39
Mobil 99 40 34 39