Tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap(UKL) 2021

Personar og organisasjonar med org. nummer kan søkje om tilskot i UKL Suldal.

Søknadsfristen er 1.mai 2021.

Døme på tiltak som kan prioriterast:

  • Pleie av kulturlandskap, kydlestuvar
  • Verneverdige bygg
  • Merking og rydding av turstiar, vinterløyper
  • Driftsmessige tiltak på aktive stølar
  • Rydding og tynning av kratt

Send søknad via digitalt søknadsskjema i altinn.

Turi Ottersland Tjøstheim og Elin Tjordal, Suldal kommune, kan hjelpe til med utfylling av søknader.

UKL logo - Klikk for stort bileteUKL logo  

Turi Ottersland Tjøstheim
-
E-post
Telefon 52 79 24 02
Mobil 986 83 104
Elin Tjordal
E-post
Telefon 52 79 24 07
Mobil 992 90 604
Endre Gjil
Leiar
E-post
Telefon 52 79 24 01
Mobil 404 10 713