Ta godt i mot bøsseberarane på søndag

Søndag 20. oktober er årers TV-aksjon "Care".

Innsamla midlar går til CAREs arbeid for å skapa eit betre liv for kvinner i mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gje kvinner moglegheit til å tene sine eigne pengar, bestemma over eiga kropp og få stemma si høyrd. Du kan lese om årets aksjon ved å gå inn på TV-aksjonens heimeside.