Suldal kommune heisar regnbogeflagget ved kommunehuset

Aud Marit Hauge Dette gjer me for å visa solidaritet med dei som er ramma etter hendinga i Oslo, og for å markera at det er ein meneskerett å 
elska den ein vil.

"Tankane mine går til dei som er ramma og til dei pårørande"   seier ordførar Gerd Helen Bø.