Støtte til tiltak i utvalde kulturlandskap - UKL

No kan du søkja om støtte til tiltak i utvalde kulturlandskap. Du kan mellom anna søkje om støtte for:

  • Pleie av kulturlandskap, kydlestuvar
  • Verneverdige bygg
  • Merking og rydding av turstiar, vinterløyper
  • Driftsmessige tiltak på aktive stølar
  • Rydding og tynning av kratt

Kven kan søkja?

Personar og organisasjonar med organisasjonsnummer.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1.mai

 

Kor kan ein søkja?

Klikk på denne lenka for å koma vidare til søknadsskjema

 

Kontaktpersonar

Turi Ottersland Tjøstheim og Elin Tjordal kan hjelpa deg med eventuelle spørsmål og/eller behov for hjelp til å fylla ut søknad.

  

Elin Tjordal
E-post
Telefon 99 29 06 04
Mobil 99 29 06 04
Turi Ottersland Tjøstheim
-
E-post
Telefon 98 68 31 04
Mobil 98 68 31 04