Stipendordning for suldalsungdom ved Sauda VGS

Retningslinjer for utbetaling av stipend

  1. Alle elevar tilhøyrande Suldal kommune kan søkja om stipend, dersom dei går på Sauda vidaregåande skule.
  2. Stipendet skal utbetalast med kr 1000,- i månaden frå og med september 2020 til og med juni 2021.
  3. Eleven må senda ein digital søknad for å få stipend. Stipendet vert utbetalt frå og med påfølgande månad søknaden vert motteken.
  4. For elevar under 18 år må føresette signera avtalen om stipend.
  5. Eleven er plikta til å melda frå til Suldal kommune dersom han/ho avsluttar skulegongen ved Sauda vidaregåande skule i løpet av året. Utbetaling av stipend vert då avslutta.

Her finn du søknadsskjema

Her finn du samtykkeskjema for føresett (dersom du er under 18 år)

Du må laste opp stadfesting på at de har fått plass ved Sauda vgs i søknadsskjema

Etter søknaden er innvilga får de tilsendt ein avtale som må signerast av søkjar og føresett.