Status - vaksinering

Det er gode vaksinasjonstal i kommunen vår og den vidare vaksineringa går som planlagd.

I dag, måndag 24.januar, er det sendt ut nye innkallingar til vaksinasjon med 3. og 4.dose.

I tabellen under finn du oversikt over kor mange av innbyggarane våre som har fått 1., 2., 3., og 4.vaksinedose.

Vaksinerte over 18 år

Vaksinerte over 18 år
Vaksinert dose 1 Vaksinert dose 2 Vaksinert dose 3 Totalt gjevne vaksiner
2718 2761 2398 7885

Førre veke vart det dagleg påvist nye smittetilfelle i Suldal. 

Dei klare råda til alle innbyggarane våre er:

  • Følg med på om du utviklar symptom
  • Hald deg heime dersom du er sjuk
  • Ha låg terskel for å be om test