Status - søknadar om støtte til energieffektiviserande tiltak per. 02.03.23

Solceller - Klikk for stort bileteEnergi MICHAEL WILSON on Unsplash

Suldal kommune tilbyr gode ordningar for støtte til energieffektiviserande tiltak. Fleire har nytta seg av ordninga, og det er definitivt støtte til varmepumpe luft til luft suldølen og hyttesuldølen har nytta seg mest av. Her er status per 02.03.23. 

Ønskjer du å søkje om støtte til tiltak? Klikk her for å koma vidare til informasjonssidene våre. 

Søknadar om støtte til energieffektiviserande tiltak
Tal på søknadar per tiltak Næring Bustad Hytte Totalsum
Andre energieffektiviserande tiltak 8 8
Etterisolering og skifte av vindauge 6 12 18
Varmepumpe - luft til vatn 3 9 12
Reintbrennande ovn 41 19 60
Solceller private 10 4 14
Varmepumpe - luft til luft 8 251 252 519
Totalsum 22 317 284 623

Andre energieffektiviserande tiltak = vedkjel, vatn-vatn pumpe, led-lys, ventilasjon med meir.

 

Status på søknadar energieffektiviserande tiltak
Status Tal
Avklaring 196
Avslag 22
Søknad 14
Tilrådd 93
Utbetalt 298
Totalsum 623