Status smittesituasjon og vaksinering

Vaksinasjon

Det er gode vaksinasjonstal i kommunen vår og den vidare vaksineringa går som planlagd. Måndag 10.januar vil 344 suldøler få SMS med innkalling til sin 3. vaksinedose.

I tabellen under finn du oversikt over kor mange av innbyggarane våre som har fått 1., 2. og 3.vaksinedose. 

Vaksinerte over 18 år

Vaksinerte over 18 år
Vaksinert dose 1 Vaksinert dose 2 Vaksinert dose 3 Vaksinert dose 4 Totalt gjevne vaksiner
2715 2734 2271 113 7710

Smittesituasjon

Dei siste dagane er det ikkje påvist nye smittetilfelle i Suldal. Siste smittetilfelle var 03.01.2022. 

Dei klare råda til alle innbyggjarane er:

  • Følg med på om du utviklar symptom
  • Ha få nærkontaktar
  • Ha låg terskel for å be om test

Dersom du vil testa deg i helga kan du kontakta koronatelefonen for utdeling av hurtigtest.
Søndag har me tilbod om PCR-test frå kl.10:00 - 14:00.

Lokal koronainformasjon
E-post
Telefon 906 99 226

Den lokale koronatelefonen er open:

Måndag – fredag
08:30 - 15:30

Laur - søn
10:00 - 17:00