Status 20.11.2020 Koronasituasjon ved Sauda vgs.

Situasjonen knytta til smittetilfella i relasjon til Sauda vgs er nå meir oversiktleg.

Me har meir informasjon om kven som kan ha blitt utsett for smitte, og kor smitten kan ha kome frå. Per nå er det ikkje fleire positive prøver.

For å få ei total oversikt ønskjer me å foreta ei utvida testing. Dei berørte elevane vil bli kontakta og sett opp til testing. 

Øyvind Valen
Rådmann
E-post
Telefon 52 79 22 21
Mobil 950 51 159