Sparebankstiftelsen SR-bank informerer

"Sparebankstiftelsen SR-Bank deler ut gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Hordaland og Rogaland.

Vårens søknadsrunde er fra 19.februar til 19.mars

Målet med FOR ALLE! er å sikre at barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi"

FOR ALLE! er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og unge. Støtten går til organisasjoner som har behov for midler for å kunne hjelpe unge som faller utenfor pga økonomi. Organisasjonene kan søke om støtte inntil kr 30.000 til utstyr, medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med turer-turneringer (egenandel) til disse barna.

For meir informasjon sjå her

Fann du det du leita etter?