Søknad om støtte til solceller for næring - ope for søknad

No er det opna opp for å registrere søknad om støtte til solceller for næingsliv, lag/organisasjonar og sameige/burettslag. 

Korleis søkjer eg?

Du søkjer via digitalt skjema. Skjema finn du ved å følgje lenka under. 

Du må søkja om støtte før du utfører tiltaket. 

 

Skjema krevjer innlogging med bank-id. Før du logger inn i skjema må du ha klart:

  • Organisasjonsnummer
  • Organisasjonen sitt kontonummer
  • Skildring av tiltaket
  • Kostnad for tiltaket
  • Kopi av tilbod frå leverandør
  • Dokumentasjon på at du har vært i kontakt med Suldal kommune v/bygdeutvikling for å sjekke ut om tiltaket er søknadspliktig. Dokumentasjon til dømes vera kopi av e-postdialog. 

 

Søknadsskjema og meir informasjon om støtteordningane finn du på denne sida. 

Ronny Mehus Rugland
Rådgjevar Økonomi
E-post
Telefon +47 95 73 16 67