Sand grendeutval

har møte tysdag 14.november kl. 19.00 på kommunehuset.

Sakliste:

Sak  22/17  Godkjenning av referat frå møtet 15. aug 2017

Sak  23/17  Utvikling av tettstaden Sand.

På møtet 25. april, sak 7/17, var Marit Larsen frå Suldal Vekst og orienterte om oppstart av prosjektet om utvikling av tettstaden Sand. Suldal Vekst er inviterte til å orientere om korleis det går med utviklingsarbeidet og då med serleg fokus på Sandsfossområdet med utbygging av Fossheim til turistsenter.

Sak  24/17  Framlegg frå rådmannen til økonomiplan/handlingsprogram og budsjett 2018.

Sak  25/17 Meldingar og oppfylgjing av tidlegare saker

 

Alle varamedlemene møter. Kommunestyrerepresentantane frå Sand  er spesielt inviterte til sak 23/17

Dersom du ikkje kan møta, ber me om at det blir gitt beskjed til leiar.

 

- Nils I Korsvoll

leiar

Fann du det du leita etter?