Ropeidhalvøya grendeutval

Du vert med dette kalla inn til møte i Ropeidhalvøya grendeutval

Tysdag 08.august  2017  kl. 20.00

På Kjølvikstølen grendahus

Fann du det du leita etter?