Redusert kapasitet på Suldal legekontor

Ekspedisjonen ved Suldal legekontor har redusert kapasitet ut april.

Ekspedisjon og telefon vil halde stengt kvardagar frå kl 11.30 - 13.00.

Årsaka er test- og vaksinasjonssituasjon knytt til Covid-19. 

Når du treng hjelp - kven skal du ringje?

  • Ekspedisjon Suldal legekontor - I opningstida. Tlf. 52 79 23 00
  • Legevakt - når ekspedisjonen er stengt og hjelpa ikkje kan vente. Tlf 116 117
  • Når det er akutt og står om liv. Ring 113

Du finn informasjon om opningstider, timebestilling og fornying av reseptar på heimesida til legekontoret. 

Legekontor
Telefon 52 79 23 00
Lokal koronainformasjon
E-post
Telefon 906 99 226

Open i legekontoret si opningstid