Presentasjon av kommunedirektøren sitt forslag for budsjett 2022 - 2025

Kommunedirektøren legg fram sitt forslag til budsjett for 2022 - 2025 direkte etter dagens kommunestyre.

Framlegget kan følgjast på kommunen si facebookside.

Du treng ikkje ha konto på facebook for å følgje sendinga.

Her kan du lese kommunedirektøren sitt forslag til økonomiplan med handlingsprogram for 2022- 2025. (PDF, 5 MB)