Planlagd spyleflaum i Suldalslågen

Start første flaum: 16/10 kl 8:00  - start andre flaum 23/10 kl 08:00  (Utsett nokre timar)

Den første spyleflaumen starta 16.10 ca kl 08:00, og nedregulering ned mot 35 m³/s starta 17.10 ca kl 08:00.
2. spyleflaum er planlagt med start onsdag 23/10 kl 08:00 (Utsett nokre timar).
 
Utdrag reglement:
Innenfor perioden 16. oktober til 30. oktober skal det slippes to flommer på 200 m³/s, begge med varighet på 24 timer. Mellom og etter flommene skal det slippes 35 m³ / s.
 
Me gjer igjen spesielt oppmerksam på dette:
Det vil i denne perioden vere sterk straum oppstraums dam ved Suldalsosen. Ferdsel på vatnet i dette området er forbunde med stor fare. Vi vil understreke at vasstanden i Suldalslågen vil auke raskt, og tilrår alle å fjerne eller sikre verdiar i strandsona.
 
Litt teknisk informasjon:
• Det tek i underkant av 1 time frå me startar opning av luker på Suldalsdammen til tappinga frå Suldalsvatnet er oppe på 200 m³/s.
• Etter at det har vore tappa meir enn 200 m³/s i 24 timar startar me nedreguleringa
• Nedreguleringa tek ca. 1 døgn
• Det tek ca 3 timar før vassføring endrar seg ved Larvika/Sand  (og endringshastigheit er betydeleg dempa)