Oppstart av vaksinering i gruppe 4

Torsdag 8. april startar vaksinering av innbyggjarane i gruppe fire som er personar i aldersgruppa 65-74 år.  Kommunen vil byrje å vaksinere dei som har alvorleg underliggjande sjukdom i alder 16-64 år, og deretter aldersgruppa 65-74 år. 

I denne veka er Suldal kommune i hovudsak ferdig med grupp3, som er personar over 75 år. Er det fortsatt nokon i denne gruppa som ikkje har fått time til vaksinasjon, så ber me dei om å kontakta oss på telefon 906 99 226

Dei som blir prioritert for vaksine grunna underliggjande sjukdom eller tilstand med høg risiko for alvorleg forløp:

  • Organtransplantasjon* 
  • Immunsvikt* 
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år* 
  • Annan aktiv kreftsjukdom, pågående eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
  • Nevrologiske sjukdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)* 
  • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon*

Vaksine blir tilbudt til enkelte personar i alderen 16–18 år, som barnelege vurderer er i behov av vaksine.

Kommunen har hatt dialog med fastlegane og tenesteapparatet i Suldal kommune og har fått lister over dei som er i gruppen som nå skal prioriteres for vaksine i gruppe fire. 

Personer i desse risikogruppene blir oppringt av vaksinasjonsteamet i Suldal kommune.  Personar i gruppa 65-74 år vil bli kontakta med ein SMS. 

Har du underliggande sjukdommar som er markert med stjerne i lista, og ikkje høyrer noko frå oss innan 31. mars vil me at du kontaktar oss på telefon 906 99 226. 

Har du fastlege i ein annan kommune enn du bor i?

Dersom du er busett i Suldal kommune, vil du få innkalling til vaksinasjon, sjølv om du har fastlege i ein annan kommune. 

Lokal koronainformasjon
E-post
Telefon 906 99 226

Open i legekontoret si opningstid