Opningstid kommunehus og sentralbord

Frå 1. juli til 1. august er kommunehuset og sentralbordet ope:

Måndag - fredag: 10:00 - 14:00

Me er framleis tilgjengelige per direkte telefon og e-post - finn oss her