Opningstid i sommar

På grunn av ferieavvikling er det endra opningstid i sommar på legekontoret og kommunehuset.

Kommunehuset: Ope frå kl. 08.00 til kl 15.00 (i staden for kl 15.30). Sentralbord er ope som vanleg frå kl 08.30 til kl 15.00. Gjeld fram til 9. august.

Sjå legekontorets opningstid i sommar her.