Opning av velferdsteknologibustaden

14. desember opna ordførar Gerd Helen Bø 'velferdsteknologibustaden', ei leilegheit full av gode tekniske hjelpemiddel som kan gjere at fleire kan bu lenger heime.

Velferdsteknologi er eit fellesomgrep på tekniske installasjonar som kan betre den einskilde si evne til å klara seg sjølv i eigen bustad, og bidra til å sikra livskvalitet og verdigheit for brukaren.

Vår velferdsteknologibustad vil forhåpentligvis kunne verer til inspirasjon og nytte for mange i tida som kjem.

Velferdsteknologibustaden er eit samarbeidsprosjekt mellom Haugland kraft og Suldal kommune. Suldal kommune sin velferdsteknologiambassadør, Sverre Sogne Paulsen var vår fyrste brukar/gjest til å overnatte i leiligheita.

Klikk for stort bilete Grethe Jæger Anglevik Klikk for stort bileteStolte representantar på opninga. Grethe Jæger Anglevik Klikk for stort bileteSverre Songe Paulsen testar fasilitetene. Grethe Jæger Anglevik