Ope folkemøte om vasskraftverksemd i Røldal-Suldal

Ope folkemøte om utgreiinga knytt til Hydro si vasskraftverksemd i Røldal-Suldal

Klikk for stort bilete Arrangør: Hydro i samarbeid med kommunane Suldal og Ullensvang
Tid: Tysdag 22. september kl. 18:00
Stad: Nesflaten samfunnshus og digitalt via Microsoft Teams

På grunn av Covid-19 restriksjonar er det nødvendig med påmelding til møtet, og det er sett ei grense på maks 50 deltakerar til det fysiske møtet.

Frist for påmelding: Fredag 18. september kl. 12:00
Slik melder du deg på:
Send ein e-post til jorunn.nybo@hydro.com der du skriv førenamn, etternamn og telefonnummer, og om du ønskjer å delta fysisk eller digitalt. Link til digitalt møte vil bli sendt på e-post.

Bakgrunn og meir informasjon om arrangementet

Hydro er operatør for kraftanlegga i Røldal-Suldal-området. I 2018 inngjekk selskapet avtale med Suldal- og Ullensvang kommune om greia ut med sikte på å kartleggje tilhøva knytt til miljø og brukarinteresser i reguleringsområdet.

Utgreiinga vart avslutta sommaren 2020, og vil bli presentert og lagt fram under folkemøtet av Norconsult som har gjennomført utgreiingane. Rapportane kan du lesa her: 

 

Hydro og samarbeidspartar ønskjer velkommen til folkemøte. Vær merksam på at det vil bli iverksett nødvendige COVID-19 tiltak i gjennomføringa av møtet.

PDF-invitasjon til møte (PDF, 1000 kB)