Ønskjer du å stilla deg tilgjengelig som frivillig?

Oppmodinga om å halde hovudet kaldt og hjarte varmt favnar breitt i Suldalssamfunnet. Når me no er i korona-beredskap er det fleire i kommunen som har behov for hjelp, og fleire som ønskjer å gjere ein innsats for andre. 

Ønskjer du å stilla deg tilgjengelig som frivillig? Eller treng du hjelp til stort eller smått? 

Då kan du kontakta Frivillighetskoordinator Nenad Ignjatic som organiserar all frivilligheit og formidlar vidare kontakt.  

Det kan vere store eller små oppdrag som til dømes køyring, handlehjelp eller anna støtte i kvardagen.
 

Nenad Ignjatic
E-post
Mobil 456 38 287