Økonomiplan, betalingshefte og godgjersler 2020.

Vedtatt i kommunestyret 12.12.19