Ny dose koronavaksine i haust

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler no ny dose med koronavaksine i haust til: 

Du kan få ny dose med koronavaksine dersom du er i dei prioriterte gruppene som nemnt over, og: 

  • Det er 4 månadar sidan førre dose
  • Det er 3-4  månadar sidan sist koronainfeksjon, og du har vært frisk i minimum 3 veker

 

Desse får automatisk innkalling via sms:

  • Personar i aldersgruppa 18-64 år med underliggande risiko for alvorleg sjukdom
  • Ungdom i aldersgruppa 12-17 år med alvorleg grunnsjukdom

 

Desse må kontakta Suldal legekontor for å få timeinnkalling: 

  • Gravide i 2. og 3. trimester

 

Vaksinen er frivillig, og gratis. Ventetida vil vera avhengig av tilgang på vaksiner. 

Dersom du har spørsmål kan du kontakta legekontoret på telefon 52 79 23 00