Møteinnkalling Sand grendeutval

Du vert med dette kalla inn til møte i  Sand grendeutval  tysdag 15. aug  2017  kl 19.00 på kommunehuset, kantina.

Sakliste:

Sak  17/17  Godkjenning av referat frå møtet 1. juni 2017

Sak  18/17  Framtidas eldreomsorg i Suldal – uttale.

Sak  19/17  Framlegg til detaljplan for Eidssjøen - uttale.

Sak  20/17 Meldingar og oppfylgjing av tidlegare saker

 

Dersom du ikkje kan møta, ber me om at det blir gitt beskjed til leiar.

 

Nils I Korsvoll

leiar

Fann du det du leita etter?