Kurs på Frisklivssentralen

"Bra mat" og "Snus- og røykeslutt".

På Frisklivsentralen kan dei som ønskjer det få hjelp til å komma i gong med livsstilsendring. Endringa kan vera innan fysisk aktivitet, kosthald, tobakk og lettare psykiske plager. Frisklivssentralen er ei førebyggande helseteneste som jobbar etter helsedirektoratet sine anbefalingar. Dette er eit lågterskeltilbod som alle skal ha moglegheit til å delta på.

Oppstartsdato for kursa er 29.januar 2019 og 05.februar 2019.

Informasjon og påmelding til kurs finn du her. (PDF, 205 kB)