Kulturkontoret informerer

Frå 2018 er det nye rutinar for søknad om kulturmidlar. Ved behov for hjelp med søknaden, ta kontakt med servicetorget i kommunen.

søknadsskjema finn du her Kulturmidlar 2018

Den generelle søknadsfristen er 1. mars

For starttilskot, kurstilskot, tilskot gjennom grendeutvala, søknad om dekning av underskot og til spesielle tiltak kan det søkjast heile året.

Søknad om nærmiljøtiltak er 1. mars og 15. september

Søknad gjennom grendeutvala sendast direkte til grendeutvalet der organisasjonen er heim

Fann du det du leita etter?