Vaksinering mot korona

Vaksinasjonen skjer ut frå ei prioritert rekkefølgje av risikogrupper. Om du tilhøyrer ei slik gruppe vil du bli kontakta når det er din tur til å få tilbod om vaksine. 

 
I Suldal har ein vaksinert gruppa 85+, og har starta vaksinering av dei frå og med 75 år, denne gruppa er på over 200 personar.
 

Vaksinering aldersgruppa 75 - 84 år

Torsdag 04. februar vart det sendt sms til aldersgruppa 75 - 84 år i Suldal kommune, der dei svarar om dei ønskjer vaksine. Dei som svarar ja vil bli kalla inn til time. Det er viktig at flest mogleg ligg inne i kontaktregisteret slik at me når flest mogleg på denne måten. 

Dei som svara JA til tilbod om vaksine vil få ein ny sms med timeinnkalling. Det kan bli ventetid før innkallinga skjer, sidan me ikkje veit antal vaksiner framover. Dei som ikkje svarar på meldinga vil bli kontakta av legekontoret. Me ønskjer at dei som kan, brukar SMS.

Dersom du ikkje har smarttelefon, kan du sende meldinga vidare til nokon med smarttelefon, så kan dei stadfeste for deg.

Er du i aldersgruppa, men har ikkje fått SMS? Har du svart nei, men ombestemt deg? Andre spørsmål om vaksina? Ikkje ring legekontoret -  Ring koronatelefonen, 906 99 226 i legekontoret si opningstid.

Koronavaksina - praktisk informasjon

Vaksinen er gratis og all vaksinasjon i Norge er frivillig. I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle. Norge vil få tilgang på fleire ulike vaksiner og dei første vaksinene me får, består av 2 dosar. Du vil få to avtalar for vaksinering, med nokre vekers intervall, avhengig av vaksina. 

Førebuingar til vaksinasjon

 • Vaksina blir sett i overarmen. Tilpass påkledning etter dette.
 • Du må setja av litt ekstra tid, for du må venta i 30 minutt etter at vaksina er sett. Det vil vere helsefagleg personell tilgjengeleg i venteareala dersom du treng bistand.
 • Vaksinering skal utsettast ved akutt infeksjonssykdom med feber over 38 grader.

Er du sjuk på vaksinasjonsdagen, ring umiddelbart til koronatelefonen: 906 99 226.

FHI sin rettleiar "koronavaksina på 1-2-3" kan du lese her.

 

Har me rett kontaktinformasjon?

For å lettare komma i kontakt med deg, ber me om at du oppdaterer kontaktinformasjon som ligg inne på norge.no. Legg inn mobiltelefonnummer og ei e- postadresse i dette kontaktregisteret: https://norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. Få hjelp til dette, om du har behov for det. Har du ikkje eigen mobil eller e-postadresse, kan du nytta kontaktinformasjonen til ein pårørande.

 

Koronavaksinering
Dato hetteglas mottatt 1. dose sett 2. dose sett (ferdig vaksinert) Kven får vaksine?
veke 1 2 12 Sjukeheim, helsepersonell
veke 2 4 21 Sjukeheim, helsepersonell
Veke 3 1 6 Sjukeheim, helsepersonell
veke 4 7 42 11 Over 85 år, helsepersonell
veke 5 13 80 21 Over 85 år, helsepersonell
veke 6 10 52 7 Over 75 år, helsepersonell
veke 7 9 29 29 Over 75 år, helsepersonell
veke 8 9 Over 75 år, helsepersonell
Sum 213 39

 

Når kan eg få vaksine?

Me skal tilby koronavaksinasjon til alle innbyggarane i Suldal. Vårt mål er at personar som blir tilrådd vaksinasjon, vel å ta vaksina.

Alle som får tilbud om vaksine, får informasjon om når det er sin tur. Me veit ikkje kor mange vaksiner me får framover, så me kan ikkje seie akkurat når det blir din tur. Det er fint om du ser at det er oppdatert kontaktinformasjon som ligg inne på norge.no, så vil du bli kontakta når det er din tur.

Prioritering

Me følgjer den nasjonale prioriteringsrekkefølga:

 • Bebuarar i sjukeheim (Ferdig)
 • Alder 85 år eller eldre (Ferdig med første dose)
 • Alder 75 til 84 år (i gong)
 • Alder 65 til 74 år og einskilde personer 18-64 år med særleg høg risiko
 • Alder 55–64 år med underliggande sjukdom/ tilstand
 • Alder 45–54 år med underliggande sjukdom/ tilstand
 • Alder 18–44 år med underliggande sjukdom/ tilstand
 • Generell befolkning 18-64 år.

Helsepersonell får per dags dato opp til 20% av vaksinedosane.

 

Legekontor
Telefon 52 79 23 00
Lokal koronainformasjon
E-post
Telefon 906 99 226

Telefonen blir besvart i opningstida til legekontoret

Adresse

Eidsvegen 3

4230 Sand