Status - Smittesituasjon laurdag 15.januar

Suldal kommune har i ettermiddag motteke stadfesting om at 7 personar i kommunen har testa positivt for koronavirus. 5 av desse er elevar ved Sand skule. 

Om smittesituasjonen

Personane med påvist smitte er no isolert. 

Smittesporingsteamet har i ettermiddag, i samarbeid med dei smitta, arbeida med å kartlegga kven som er nærkontaktar. Informasjonen smittesporingsteamet har motteke tyder på at det er ukjend smitteveg. 

Koronatelefonen i Suldal kommune har opent i morgon søndag 16.01.2022 frå kl 10:00 til 17:00 på telefonnummer 906 99 226.

Me minnar om dei nasjonale smittevernråda og reglane me følgjer.

Dei viktigaste er:

  • Hold deg heime ved sjukdom
  • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftvegssymptomer

Les nasjonale råd og reglar i sin heilskap

Informasjon kring den lokale smittesituasjonen vert oppdatert løpande.