Suldal kommune innfører lokal forskrift frå 18. mars kl 00.00.

Haugalandet har ein situasjon med stor smitte og strenge tiltak.

Folkehelseinstituttet har i dag kome med oppdatert informasjon vedrørande AztraZeneca-vaksina.

 

Suldal kommune set koronavaksina frå AstraZeneca på pause inntil vidare.

Denne veka er det sett 160 vaksinedosar i Suldal.

Me er no godt i gong med å vaksinere gruppa 75 – 84 år.

Vaksinasjonen skjer ut frå ei prioritert rekkefølgje av risikogrupper. Om du tilhøyrer ei slik gruppe vil du bli kontakta når det er din tur til å få tilbod om vaksine. 

Det er påvist engelsk mutert virus i Oslo-området. Nordre Follo kommune og ni omkringliggjande kommunar inkludert Oslo har satt i verk strenge tiltak for å stoppe smittespreiinga. 

Suldal kommune følgjer dei nasjonale smitteverntiltaka. Frå midnatt natt til 22. januar vart det gjort ei oppmjuking i skjenkeforbodet.