Massevaksineringa i Suldalshallen er no avslutta. Frå veke 6 føregår vaksinering mot koronasmitte på Suldal Legekontor. 

Regjeringa fjernar ei rekke nasjonale smitteverntiltak frå kl.23.00 tysdag 01.februar.

Hovudendringa er auka bruk av testing i staden for smittekarantene for nærkontaktar.

Det er gode vaksinasjonstal i kommunen vår og den vidare vaksineringa går som planlagd.

Skular, barnehagar og helsetenesta har no krevjande dagar i samband med koronapandemien. Det er eit stort behov for ekstra personell for å handtera sjukefråvær og ekstra arbeid som følgjer. 

Dei siste dagane er det fleire i kommunen som har fått stadfesta koronasmitte eller fått status som nærkontakt til smitta. 

Suldal kommune har i ettermiddag motteke stadfesting om at 7 personar i kommunen har testa positivt for koronavirus. 5 av desse er elevar ved Sand skule. 

Personar med underliggande sjukdom får no tilbod om 4. dose vaksine mot korona.

Regjeringa gjorde 13. januar ei justering i råda og reglane for smittevern.
Justeringa er gjort etter råd frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Tiltaka vert vurdert løpande, og ei ny heilskapleg vurdering er venta tidleg i februar.