Jakt og CWD - prøvetaking i Suldal

Elg og hjort over 2 år felt under jakt skal testast for CWD (skrantesjuke). Samt villrein over 1 år.

Det er hjerne og lymfeknute det skal takast prøve av. Jegerane sjølv må ta prøvene, registrere på nett og sende inn prøvemateriale til Veterinærinstituttet for analyse.

Dette er likt som i fjor, men for meir info og instruksjonsvideoar, sjå

https://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/

Prøvetakingsutstyr kan hentast frå 23.08 i vanlege opningstider her:

 

Joker Erfjord                                       Joker Hålandsosen

Joker Suldalsosen                              Joker Vatlandsvåg

Garaneset BY                                     Kundetorget, Sauda kommune

 

Ved spørsmål, kontakt Turi Ottersland Tjøstheim, tlf 5279 2402.