Innlevering av listeforslag - kommunestyrevalet 2023

Listeforslag må leverast innan 31. mars kl. 12:00 i valåret.

Listeforslaga skal leggjast ut til ettersyn etter kvart som dei kjem inn.

Her kan du lese om krav og frister til innlevering av forslaga.

Listeforslaga kan leverast inn elektronisk og på papir. Dersom ein ønskjer å levere på papir, skal forslaget leverast på kommunehuset i Suldal, Eidsvegen 7, 4230 Sand. 


 

Turid Vaage
Leiar
E-post
Telefon 41 42 40 85
Mobil 41 42 40 85