Innbyding til opplæringsjakt på villrein i Setesdal Ryfylke

Ungdom i alderen 16 – 20 år busett i kommunane knytta til SVR

Er du interessert i villreinjakt men ikkje veit heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak i jaktterreng? I samarbeid med verdiskapingsprosjektet i SVR tilbyr Statskog opplæringsjakt 4. – 6. september 2020. Tilbodet gjeld ungdom i alderen 16 – 20 år busett i kommunane Vinje, Bykle, Valle, Bygland, Åseral, Kvinesdal, Sirdal, Hjelmeland og Suldal. Me skal jakte på Statskog sitt jaktfelt Ljosådalen i Valle. Overnatting på Statskog si hytte ved Såvatn. Statskog vil stille med røynde jegerar for rettleiing undervegs.

Lenke til innbyding, trykk HER (PDF, 763 kB)