Informasjon frå legekontoret

Onsdag 15.05.2019 vil telefonen hjå legekontoret vere stengt frå kl.11.30.

Dersom det er behov for kontakt med lege (som ikkje kan venta) ring legevakta på tlf. 116117 eller 113 i akutte situasjonar.