Høyring - permanent stenging av Blåsjøvegen

NVE har i fleire år hatt ei prøveordning med stenging av Blåsjøvegen for ålmenta. Dei presenterer nå eit forslag om permanent stenging av Blåsjøvegen for ålmenta.

Her finn du meir informasjon og forslag til vedtak :

Eventuelle innspel til forslaget sendast elektronisk til nve@nve med kopi til lbl@nve.no innan 17.april 2020.