HØYRING - Endringsforskrift minsteareal for jakt på hjort

Forslag til endringsforskrift om endring av minsteareal som grunnlag for fellingsløyve på hjort i Suldal kommune blir nå lagt ut til offentleg ettersyn.

Forslag til minsteareal går fram av denne tabellen:

Stad: Minsteareal dekar
Vanvik/Hylsstrandå 500
Ropeidhalvøya/Vintraleå 750
Grov/Brommeland/Foss Ritland/Vasshus/Suldalseid 750
Hålandsdalen viltlag 1000
Jelsa/Erfjordhalvøya viltlag 1000
Resten av kommunen 1000

 

Utfyllande saksopplysningar finn du her;

 

 

Høyringsfrist: 28. februar 2018.

Merknader kan sendast til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand eller på e-post til postmottak@suldal.kommune.no

Fann du det du leita etter?