Helsestasjon for ungdom

Suldal kommune har tilbodet «Helsestasjon for ungdom».

Torsdagar mellom klokka 14.00 og 15.30 er det mogleg å treffe lege eller helsesjukepleiar (tidl. helsesøster)  på Suldal helsestasjon. Tilbodet er for ungdom i alderen 13 -20 år, det er gratis, og ein treng ikkje å bestille time på førehand.

Her finn du meir informasjon om tilbodet.