Helsepersonell - utlandsreiser og besøk frå utlandet

Utlandsreiser kan representera ein auka risiko for smitte av covid-19 inn i helseinsitusjonar og pasientheimar. Måndag 20. juli kom helsedirektoratet med nye råd for helsepersonell som har vore i utlandet eller har besøk som har vore i utlandet.

Informasjonen under gjeld tilsette i helse og omsorg (inkl. kjøkken-/vaskeripersonale, reinhaldarar , heimehjelparar og vaktmeistrar), som har nærkontakt med pasientar eller brukarar.

Tilsette i helse og omsorg (som nemnt over) skal følgje ut eit eigenerklæringsskjema dersom dei har vore utanlands dei siste ti dagane. 

Skjemaet finn du her: Suldal kommune sitt eigenerklæringsskjema for tilsette som har vore utanlands.  

Helsepersonell som vel å reise til "grøne land" utanom Norden, bør testast etter heimkomst og før dei er i kontakt med pasientar og brukarar. 

Er du helsepersonell og har hatt besøk i heimen frå karantenepliktige land, ta kontakt med din leiar.

Informasjonsbrevet frå helsedirektoratet kan du lese her.

Adriaan Ruiven
E-post
Telefon 52 79 23 18
Mobil 454 22 697
Monica Smedsrud
Einingsleiar
E-post
Telefon 52 79 23 64
Mobil 404 85 607
Marte Berekvam
Eingsleiar
E-post
Telefon 52 79 09 31
Mobil 975 15 481
Nora Thorbjørnsen
Einingsleiar
E-post
Telefon 52 79 23 89
Mobil 995 10 535
Lisebeth Gjøse
Einingsleiar
E-post
Telefon 52 79 22 60
Mobil 957 20 738
Grethe Jæger Anglevik
Kommunalsjef - Helse
Telefon 52 79 22 72
Mobil 979 71 600