Har du helsefagleg utdannelse eller erfaring?

Har du helsefagleg utdannelse eller erfaring, men arbeider med heilt andre oppgåver i dag? Då håper me at du registrerer deg via vårt digitale skjema.
 
I første omgong ønskjer me ei oversikt over tilgjengelig helsepersonell. Dersom me kjem i ein situasjon der me manglar personell, tek me direkte kontakt med deg.
 
Me tenker i første omgong på helsefagstudentar, medisinstudentar, sjukepleiarstudentar, vernepleiarstudent, personar med helsefagleg erfaring eller kompetanse (og innan privat verksemd).