Framlegg til budsjett og økonomiplan på høyring

Formannskapet handsama i møte 23. november forslag til Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022.  Innstillinga frå formannskapet er no på høyring fram til møte i kommunestyret 13.12.18.
 

Dokumenta finn du her.

Du kan også lese saksdokumenta på servicetorget og biblioteket.

Eventulle merknader kan sendast til:

Postmottak@suldal.kommune.no