Føreslått økonomiplan med handlingsprogram

Kommunedirektøren la i dag fram forslag til korleis Suldal skal arbeida innføre dei økonomiske rammene dei neste åra. Trass høge straumutgifter, historisk prisvekst og ei uroleg verd, er det sett av midler til nye til tak òg dei kommande åra. 

Planforslaget

Planforslaget gjeld perioden 2023 - 2026. 

Kommunestyret skal handsama budsjett for 2023 og økonomiplanen i møte 15.desember.

Du kan lesa dokumenta i lenkene under. 

Økonomiplan med handlingsprogram (PDF, 3 MB)

Vedleggshefte til økonomiplan (PDF, 8 MB)

Betalingshefte 2023 (PDF, 2 MB)

Kommunebarometeret (PDF, 718 kB)