Feieren kommer for å utføre tilsyn med fyringsanlegg

Pressemelding – Haugaland brann og redning iks

Haugaland brann og redning iks er ett interkommunalt selskap som er etablert for å ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter Brann- og eksplosjonsvernloven for våre eierkommuner; Suldal, Etne, Vindafjord, Tysvær, Sveio, Bokn, Utsira og Karmøy.

Haugaland brann og redning iks utfører feiing og tilsyn med fyringsanlegg (skorstein og ildsted) på vegne av våre eierkommuner. Tilsyn med fyringsanlegg er krav i Forskrift om brannforebygging, og har til hensikt å kartlegge at fyringsanlegg er intakt og virker som forutsatt.

I oktober 2019 planlegges det å gjennomføre tilsyn med fyringsanlegg i boliger i Sand. De som er registrert med fyringsanlegg vil bli varslet per SMS en ukes tid i forkant, med nærmere angitt dato for tilsynet.

Hva forventes av eier ved tilsyn?

Under tilsynet må eier eller representant for eier være tilstede, og sørge for tilkomst til hele fyringsanlegget.

Det forventes at sot er fjernet fra sotluke før tilsyn, for innvendig kontroll av skorstein.

Hva innebærer tilsyn?

Feieren/brannvernkontrollør skal under tilsynet vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og at atkomsten for feiing er tilfredsstillende.

Dersom det avdekkes avvik under tilsynet, vil eier motta tilsynsrapport i etterkant av tilsynet.

Tilsynet omfatter også:

Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr (husbrannslange og brannslokkingsapparat) og rømningsveier.

Informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.

Informasjon om generell brannsikkerhet

For spørsmål om tilsyn eller feiing ta kontakt med Haugaland Brann og redning iks på epost.