Fastlege

Helfo har sendt ut informasjon til pasientar på fastlegelista til ein lege som har slutta.

Suldal legekontor har ein anna autorisert lege i stillinga (som har status som vikar på Helse Norge) og pasientane det gjeld treng ikkje søkje om ny fastlege. Avtalte timar går som planlagt.

Legekontor
Telefon 52 79 23 00