Endra opningstid på telefonen til Suldal legekontor i mai månad

Endra opningstid på telefonen til Suldal legekontor i mai månad

I mai månad blir det ny opningstid på telefonen til legekontoret. Du kan ringa:

 • Måndag kl. 08.15-10.30 og kl. 12.30-14.30.
 • Tysdag kl. 09.00-10.30 og kl. 12.30-14.30.
 • Onsdag kl. 08.15-10.30 og kl. 12.30-14.30.
 • Torsdag kl. 09.00-10.30 og kl. 12.30-14.30.
 • Fredag kl. 08.15-10.30 og kl. 12.30-14.30.

Kvifor blir opningstida endra? 

Me må diverre redusera opningstida noko med bakgrunn i redusert bemanning. Me ber om forståing for at det kan medføra noko meir ventetid både på telefon og fysisk i luka på legekontoret. 

Du kan også kontakta legekontoret digitalt

Me anbefaler at du kontakter legekontoret digitalt for å unngå kø på telefonen. Me tar i mot din digitale kontakt også utanfor opningstida på telefonen.

 

Bestill legetime på helserespons.no

Du kan bestilla legetime ved å nytta denne lenka

 

Kontakt oss via sms

Start tekstmelding med SULDAL + fødselsdato, namn og kva det gjeld. Send til 2097.

Når sms er sendt får du ei stadfesting på SMS. SMS-meldingane til legekontoret vert lest før alminneleg opningstid og i løpet av dagen. Endelig svar vert sendt så fort me får ekspedert svaret. 

Du kan bruka sms til:

 • Bestilling av reseptar
 • Ønske om legetime
 • Ved spørsmål om svar frå undersøkelsar

SMS må ikkje nyttast ved behov for akutt helsehjelp.

 

Kontakt oss via Helsenorge

Du kan logga inn i Helsenorge.no ved å nytta denne lenka

Her kan du blant anna: 

 • Bestilla time
 • Sjå og fornya resept
 • Lesa meldingar eller brev frå helsetenesta

 

Ikkje bruk meldingar, Helsenorge og sms, når det hastar!

For akutt helsehjelp ring 116117 (Legevakt) eller 113 (AMK).
 

Legekontor
Telefon 52 79 23 00