Ekstremværet Elsa: Varsel på raudt og oransje nivå

Det er varsla rødt nivå for vasstand måndag kveld 10.02.2020, og oransje varsel måndag føremiddag.

Kommunen følgjer situasjonen, og ber folk sikra eigedelar i sjøkanten.

Les meir informasjon her:

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Beredskap/ekstremvaret-elsa-varsel-pa-raudt-og-oransje-niva/