Dansetilbod i kulturskulen

Kulturskulen vil også i haust ha eit dansetilbod. Tilbodet går over seks veker, og startar opp 31. oktober. Kurset vil innehalda grunnleggjande trinn frå mellom anna magedans, latinsk dans, Afro moves, Hip hop og improdans.

Tid og stad: Onsdagar kl 19.00 – 20.00 på Kulturhuset.
Kurset kostar kr 400,-

Eventuelle spørsmål kan rettast direkte til Helena på mobil 451 02 229.
Påmelding innan 08.10 til postmottak@suldal.kommune.no – merka med Påmelding dans i kulturskulen i emnefeltet.